Work In Hand våren 2021

Vi arbetar hästen från marken. På nybörjarkursen går vi igenom grundläggande markarbete med fokus på säkerhet och teknik. Fortsättningskursen bygger vidare på den grundkunskap vi har.
Kurserna är lördagar kl 16.00-17.00, 3 tillfällen. Instruktör Matilda Nordquist
Nybörjarkurser med start 9 januari och en som startar 20 februari
Fortsättningskursen startar 30 januari
Välkommen att anmäla dig via www.minridskola.se

Upphovsrätt © 2022 | Audioman av Catch Themes