Uppsägning

Uppsägning av ridabonnemang ska ske skriftligt.

Via mail: info@vendelsoridskola.se

Om du vill posta:
Vendelsö Ridskola
Österängs Gård
136 75  VENDELSÖ

Alternativt lämnas direkt till personal i stallet.

En termins uppsägningstid gäller.
Uppsägning för vårterminen görs senast 1 november året innan.
Uppsägning för höstterminen görs senast 1 maj samma år.
Mot läkarintyg återbetalas eventuell överskjutande terminsavgift vid uppsägning.

Upphovsrätt © 2022 | Audioman av Catch Themes