Priser

Priser höstterminen 2022 för Seniorer

Lektionsridning

Ridgrupp Häst, 12 platser 60 minuter 375:-/lektion
Ridgrupp Häst, 10 platser 60 minuter, fre kl 10.00

Ridgrupp Häst, 10 platser 60 minuter, ons kl 20.30

Hoppinriktad ridgrupp (8 platser)

438:-/lektion

443:-/lektion

497 kr/lektion


Extra ridning och kurser

Faktureras bokad extra ridning vid anmälan! Anmälan är bindande och ej avboknings- eller ombokningsbar!
Priserna hittar du på respektive kurs MinRidskola

Du är välkommen att gå våra kurser även om du inte är medlem i vår ridförening Österhaninge Ridsällskap men priserna är lägre för medlemmarna. Är du inte medlem tillkommer 40 kr per kurstillfälle (gång).


Hyra häst

Hästhyra, 60 minuter 660:-/gång för enskild ridning i manegen

Priser höstterminen 2022 för Juniorer

Lektionsridning

Ridgrupp Häst, 12 platser 50 minuter 336:-/lektion
Ridgrupp Ponny, 45 minuter, terminsavgit

Ridgrupp Ponny, specialgrupp 60 minuter, terminsavgit

318:-/lektion

410:-/lektion*

Hästlekis och kurser

Våra kurser faktureras vid anmälan. Anmälan är bindande och ej avboknings- eller ombokningsbar!
Priserna hittar du på respektive kurs på MinRidskola

Du är välkommen att gå våra kurser även om du inte är medlem i vår ridförening Österhaninge Ridsällskap men priserna är lägre för medlemmarna. Är du inte medlem tillkommer 40 kr per kurstillfälle (gång).


Hyra häst

Häst/Ponnyhyra, 60 minuter  560:-/gång för enskild ridning i manegen på skollov

Prisinformation
I ridpriset ingår moms med 6%.

Lektionstid är den tid som eleven disponerar hästen.
Vi reserverar oss för eventuella nya avgifter som myndigheter kan komma att besluta om.

Betalningsrutiner
För elever i fasta ridgrupper gäller terminsbetalning mot faktura som skickas ut med E-post.

Mot läkarintyg återbetalas eventuell överskjutande terminsavgift vid uppsägning.
Vid påminnelse I och II tillkommer en avgift om 50 kronor.
Därefter övergår ärendet till inkasso och ridplatsen kan ej utnyttjas samt att inga fler kurser/ridlektioner kan påbörjas förrän avgiften är betald.
Sista betalningsdag står angiven på fakturan.

Uppsägning
Länk till sidan <<Uppsägning av ridabonnemang och hästis>>

Upphovsrätt © 2022 | Audioman av Catch Themes