Priser

Priser 

Abonnemangsridning
För prisinformation lektionsridning, kontakta info@vendelsoridskola.se


Extra ridning och kurser

Faktureras bokad extra ridning vid anmälan! Anmälan är bindande och ej avboknings- eller ombokningsbar!
Priserna hittar du på respektive kurs MinRidskola

Du är välkommen att gå våra kurser även om du inte är medlem i vår ridförening Österhaninge Ridsällskap men priserna är lägre för medlemmarna. Är du inte medlem tillkommer 40 kr per kurstillfälle (gång).Hästlekis och kurser

Våra kurser faktureras vid anmälan. Anmälan är bindande och ej avboknings- eller ombokningsbar!
Priserna hittar du på respektive kurs på MinRidskola

Du är välkommen att gå våra kurser även om du inte är medlem i vår ridförening Österhaninge Ridsällskap men priserna är lägre för medlemmarna. Är du inte medlem tillkommer 40 kr per kurstillfälle (gång).

Betalningsrutiner
För elever i fasta ridgrupper gäller terminsbetalning mot faktura som skickas ut med E-post.

Mot läkarintyg återbetalas eventuell överskjutande terminsavgift vid uppsägning.
Vid påminnelse I och II tillkommer en avgift om 50 kronor.
Därefter övergår ärendet till inkasso och ridplatsen kan ej utnyttjas samt att inga fler kurser/ridlektioner kan påbörjas förrän avgiften är betald.
Sista betalningsdag står angiven på fakturan.

Uppsägning
Länk till sidan <<Uppsägning av ridabonnemang och hästis>>

Upphovsrätt © 2022 | Audioman av Catch Themes