Priser

Priser höstterminen 2021 för Seniorer

Lektionsridning

Ridgrupp Häst, 12 platser 60 minuter 368:-/lektion
Ridgrupp Häst, 10 platser 60 minuter, fre kl 10.00

Ridgrupp Häst, 10 platser 60 minuter, ons kl 20.30

Hoppinriktad ridgrupp (8 platser)

430:-/lektion

435:-/lektion

495 kr/lektion


Extra ridning

Extra dressyr, 60 minuter 480:-/gång För medlem i ÖRS
Extra dressyr, 60 minuter 520:-/gång För icke medlem i ÖRS

Från vårterminen 2021 faktureras bokad extra ridning vid anmälan! Anmälan är bindande och ej avbokningsbar!


Kurser

Hoppkurs Häst, 60 minuter 555:-/lektion
Dressyrkurs Häst, 60 minuter 555:-/lektion

Hyra häst

Hästhyra, 60 minuter 655:-/gång för enskild ridning i manegen

Privatlektion

60 minuter 1200:-/gång

Priser höstterminen 2021 för Juniorer

Lektionsridning

Ridgrupp Häst, 12 platser 50 minuter 330:-/lektion
Ridgrupp Ponny, 45 minuter, terminsavgit

Ridgrupp Ponny, specialgrupp 60 minuter, terminsavgit

312:-/lektion

405:-/lektion*

Hästlekis, 30 minuter 260:-/gång För medlem i ÖRS
Hästlekis, 30 minuter 300:-/gång För icke medlem i ÖRS

Från vårterminen 2021 kommer hästlekis att faktureras vid anmälan. Anmälan är bindande och ej avbokningsbar!


Kurser

Hoppkurs Häst, 60 minuter 555:-/lektion
Dressyrkurs Häst, 60 minuter 555:-/lektion

Hyra häst

Häst/Ponnyhyra, 60 minuter  555:-/gång för enskild ridning i manegen på skollov

Privatlektion

60 minuter 950:-/gång

Prisinformation
I ridpriset ingår moms med 6%.

Lektionstid är den tid som eleven disponerar hästen.
Vi reserverar oss för eventuella nya avgifter som myndigheter kan komma att besluta om.

Betalningsrutiner
För elever i fasta ridgrupper gäller terminsbetalning mot faktura som skickas ut med E-post.

Mot läkarintyg återbetalas eventuell överskjutande terminsavgift vid uppsägning.
Vid påminnelse I och II tillkommer en avgift om 50 kronor.
Därefter övergår ärendet till inkasso och ridplatsen kan ej utnyttjas samt att inga fler kurser/ridlektioner kan påbörjas förrän avgiften är betald.
Sista betalningsdag står angiven på fakturan.

Ridavgiften betalas till Vendelsö Ridskola BG 5444-4609.

Uppsägning
Länk till sidan <<Uppsägning av ridabonnemang och hästis>>

Upphovsrätt © 2021 | Audioman av Catch Themes