Faktura Information

Fakturainformation

Medlemsinformation
Samtliga elever som rider på Vendelsö Ridskola ska vara medlemmar i Österhaninge Ridsällskap, ÖRS.
Alla medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller vid ridning, vistelse i stallet, resa till och från anläggningen.
Läs mer på Österhaninge Ridsällskap/Medlemsinformation

Juniorverksamhet
Vendelsö Ridskola är en underleverantör till Österhaninge Ridsällskaps juniorverksamhet.

Betalningsrutiner

För elever i fasta ridgrupper gäller terminsbetalning mot faktura som skicka ut med E-post. Vid påminnelse 1 och 2 tillkommer en avgift om 50 kr per påminnelse därefter övergår ärendet till inkasso och ridplatsen kan ej utnyttjas tills dess att avgiften är betald i sin helhet. Inga kurser kan heller påbörjas förrän ridavgiften är betald. Sista betalningsdag står angivet på fakturan.

Om fakturan är uppdelad med fler förfallodatum och upprepade påminnelser görs kan hela fakturan förfalla till omgående betalning.

Anmälan för nästkommande hösttermin
Vi fakturerar höstterminen redan på våren, del 1 är som en anmälan om fortsatt ridning på höstterminen, 750 kronor för junior- och 950 kr för seniorgrupper, ska inbetalas enligt förfallodatum. Om uppsägning av ridabonnemanget sker efter den 1 maj återbetalas inte inbetald ridavgift på 750 kr alternativt 950 kr. Uppsägning av ridabonnemang ska ske skriftligt.
Att inte betala fakturan räcker således inte som giltig uppsägning, då den ska ske skriftligt.

Via mail: info@vendelsoridskola.se

Om du vill posta:
Vendelsö Ridskola
Österängs Gård
136 75 VENDELSÖ

En termins uppsägningstid gäller.
Uppsägning för vårterminen görs senast 1 november året innan.
Uppsägning för höstterminen görs senast 1 maj samma år.
Mot läkarintyg återbetalas eventuell överskjutande terminsavgift vid uppsägning.

Ridavgift för seniorer betalas till Vendelsö Ridskola BG 5444-4609.
Ridavgift för juniorer betalas till Österhaninge Ridsällskap BG 873-8080.


Medlemsavgift betalas till Österhaninge Ridsällskap BG 263-0622.

Ridabonnemangets löptid

Detta avtal fortlöper till dess att uppsägning av abonnemanget sker skriftligt enligt angivna regler om uppsägning av ridabonnemang.