Sommar

Tack! alla ni som hjälpte mig vid fotograferingen. Det är en ovärdelig hjälp.

Ida Jarnroth, Ulrika Nogén och dotter Emilie, Minna Rosendahl och Ann Berglund.

Upphovsrätt © 2020 | Audioman av Catch Themes