Temavecka mars 2013

Föreläsning måndag 4 mars med pedagogen Anna Hillerborg.

De olika inlärnings metoderna om den kinestetiska, visuella och den auditiva inlärningen.
Vilken typ är du? Hur lär du dig bäst?
Till sin hjälp hade hon tre ryttare. Minna Rosendahl på Cordobés, Lisa Ericsson på Scherzo och Nicole Navin på Ibra.
De tre fick vara lite av skådespelerskor.


Lisa var den auditiva inläraren. Har hörseln som sitt dominanta sinne.
Hon lär sig genom att prata, fråga, diskutera, förklara.
Hennes svaga punkter är att hon kan prata för mycket, och frågar för mycket.


Här visar Lisa vägen in på en serpentinbåge.


Nicole  var den kinestetiska inläraren, har känslan som sitt dominanta sinne.
Hon lär sig genom rörelse, känsla, fysisk korrigering och att pröva. 
Hennes svaga punkter är att hon vill inte vara stilla, bitvis okoncentrerad, är i sin egen värld.  
Anna visar ryttarna fysiskt hur den lodräta sitsen ska vara.


Minna var den visuella inläraren, har synen som sitt dominanta sinne.
Hon lär sig genom att läsa, titta, härma, behöver bekräftelse.
Hennes svaga punkter är att lyssna (här får Cordobés mer uppmärksmahet),
slutar tex att rida för att lyssna.


Minna stannar för att se hur Lisa rider ställningen i en kommande serpentinbåge.


Tack Anna Hillerborg för denna intressanta föreläsning. Många kände
nog igen sig i någon av dessa tre inlärningsfaserna.
Tack till Pernilla och hennes tre ryttarinnor.


 
Tisdag den 5 mars hade Pernilla Rimeslåtten föreläsning om grunderna i hoppning.
Hoppade gjorde Matilda på Safir, Erika på Jonathan och Sofia på Buffalo.


Sofia och Buffalo förbereder anridning mot hindret.


Tack Pernilla och tjejer för en trevlig föreläsning.


Upphovsrätt © 2021 | Audioman av Catch Themes