2005 – 40 års jubileum

 
Kan du inte se filmen? Om du får upp en ruta med ett rött kryss. Gör följande;
Klicka på den ljusgula varningsrutan som kommer upp precis nedanför Navigationsbaren. Välj ”run Add-on”.