Vi har två temaveckor under året.

Vårterminens temavecka är vecka 10.
Höstterminens temavecka är vecka 42.

Mer information kommer när temaveckan närmar sig!